خدمات مهندسی (حوزه های فعالیت)

khadamatmohandesi

شبکه های آبیاری و زهکشی
  • مطالعات منابع آب سطحی و زیرزمینی
  • برنامه ریزی و اقتصاد آب
  • مطالعه و طراحی شبکه های آبیاری و آبرسانی
  • طراحی مرحله اول و دوم بندهای انحرافی
  • مدیریت به هم پیوسته منابع آب
  • تهیه، نصب و راه اندازی ادوات اندازه گیری دبی
  • نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی پروژه های آبی
  • گشت و بازرسی حفاظت از منابع آب
  • مطالعات نقشه برداری مرتبط با پروژه های آبیاری و زهکشی
  • مطالعه و شناسنامه دار کردن قنوات
  • مطالعات مرحله اول و دوم و تجهیز و نوسازی اراضی
  • طراحی مرحله اول و دوم گلخانه
  • مطالعات شناسایی حقابه بران و میزان حقابه آنها
  • مطالعه تأمین آب شرب روستایی و شهری
  • بررسی آزمایشگاهی اندازه گیری کیفی آب


کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری
  • مطالعات امکان سنجی
  • مطالعات فنی و اقتصاد کشاورزی و بیوتکنولوژی
  • مدیریت طرح و و تهیه طرح جامع توسعه کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری،
  • مطالعات برنامه ریزی و تهیه طرح ها و پروژه ها در زمینه های زراعت، باغبانی، دامداری، دامپروری، جنگل و مرتع، حفاظت آب و خاک و آبخیزداری، تثبیت شن، ترسیب کربن، مکانیزاسیون
  • تجهیز و نوسازی مزارع
  • ساماندهی و یکپارچه کردن مزارع
  • تهیه طرح های شبکه های آبیاری و زهکشی داخل مزارع و باغات
  • تسطیح و بهسازی اراضی
  • شبکه راه های بین مزارع
  • خاک شناسی و اصلاح مزارع
  • ایجاد مجتمع های زراعی و دامی و گلخانه ای
  • توسعه عمران روستایی و عشایری

محیط زیست
  • انجام مطالعات و تهیه طرح مدیریت منطقه حفاظت شده
  • تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی و اجتماعی
  • مطالعه ارزیابی زیست محیطی
  • مطالعه اکوتوریسم و تهیه طرح جامع
  • انجام مطالعات پايه محيط زيست و ارزيابي اثرات زيست محيطي (EBS & EIA)  جهت انواع مختلف طرح هاي توسعه
  • ارزيابي استراتژيك محيط زيست (SEA) كليه سياست‌ها، طرح‌ها و برنامه‌هاي توسعه
  • تدوین برنامه جامع مديريت و پايش زيست¬محيطي (EMP & EMS) طرح-ها
  • انجام مطالعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
  • ارزيابي و مدیریت ريسك زيست‌محيطي (Management & Risk Assessment)  و تهيه برنامه عمليات در شرايط اضطراري (ERP)
  • ارزيابي اثرات بهداشتي، اجتماعي و زيست‌محيطي (ESHIA/ESIA)
  • انجام مطالعات و مدلسازی پراکنش آلودگي ها (هوا، صوت، خاک، آب) و تدوین برنامه هاي كنترل و پيشگيري آلودگي ها
  • تهيه و تدوين فهرست خدمات، ضوابط، دستورالعمل ها و استانداردهاي زيست‌محيطي
  • مطالعات مميزي زيست‌محيطي و تطبيقي
  • انجام مطالعات مکانیابی و ارزيابي زيست محيطي مكان هاي اجراي پروژه ها
  • تدوین طرح های جامع و تفصیلی مدیریت زیست محیطی مناطق مهم و حساس زیستی

مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی
  • مطالعات اجتماعی-اقتصادی، آمایشی و منطقه ای
  • مطالعات اجتماعی-اقتصادی، شهری
  • مطالعات روستایی، برنامه ریزی، منطقه ای یا روستایی
  • تهیه طرح های جامع منطقه ای یا استانی
  • انجام مطالعات برنامه ریزی منطقه ای (شهری و روستایی)
  • برنامه ریزی توسعه کالبدی
  • مطالعات آمایشی
  • توریسم و گردشگری
  • تهیه طرح های هادی روستایی
  • ساماندهی عشایری
  • مکان یابی توسعه سکونتگاه ها و کاربری زمین
  • ساماندهی صنایع دستی
  • به کارگیری سیستم های اطلاعات جغرافیایی و پایگاه اطلاعات رقومی جغرافیایی و تصاویر ماهواره ای سنجش از دور (RS-GIS)
  • به کارگیری تصاویر ماهواره ای (سنجش از دور) در مطالعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مردم شناسی در زمینه های مختلف

تأسیسات آب و فاضلاب
  • مطالعات مرحله توجیهی طرح های استفاده شده از فاضلاب های تصفیه شده شهری و روستایی
  • مطالعات تكميلي استفاده از پساب تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب شهري، روستایی و صنعتی

مهندسی و حفاظت از رودخانه
•  حفاظت دیواره و کناره رودخانه در برابر فرسایش؛
•  کنترل سیل و حفاظت اراضی حاشیه رودخانه در برابر سیل؛
•  تثبیت مسیر وردخانه برای تضمین دسترسی و بهره‌برداری مناسب از آن؛
•  بازیافت اراضی فرسایش یافته در اثر تغییرات مسیر رودخانه؛
•  ساماندهی رودخانه به منظور ایجاد شرایط مناسب برای حمل و نقل رودخانه‌ای؛
•  تعیین حد بستر و حریم رودخانه پهنه‌بندی سیلاب؛
•  تنظیم مجرای رودخانه با هدف توسعه کاربری اراضی ساحلی رودخانه متناسب با آنالیز ریسک؛
•  تعیین حریم سواحل دریا، دریاچه‌های مصنوعی و طبیعی، تالاب‌ها؛
•  حفاظت سواحل دریا، بنادر و دریاچه‌ها و طراحی اسکله و موج‌شکن‌ها؛
•  تعیین ضوابط و الزامات کشتیرانی و حمل و نقل رودخانه‌ای؛
•  پتانسیل‌یابی و بهره‌برداری از منابع شن و ماسه رودخانه‌ای؛
•  آنالیز ریسک اراضی ناشی از شکست سد و ارائه برنامه اقدام حفاظت، پیشگیری و مقابله با مخاطرات؛
•  آنالیز ریسک اراضی ساحلی در برابر طوفان‌ها وسونامی‌ها؛
•  بازطبیعی‌سازی رودخانه‌ها و سواحل دریا؛
•  احیاء و ساماندهی رودخانه‌ها؛

خدمات اقتصادی
•    مشاوره در امر سرمایه گذاری
•    مطالعات (مصلحت بینی) پیش امکان سنجی و امکان سنجی فنی و اقتصادی
•    مزایا، مشوقها و تسهیلات سرمایه گذاری خارجی در کشور
•    مدلسازی روشهای نوین مشارکتی تأمین مالی بین المللی
•    انجام مذاکرات فنی فیمابین سرمایه گذاران خارجی
•    نظارت بر اجرای طرحهای سرمایه گذاری
•    ارائه مشاوره در زمینه قوانین و مقررات
•    مکان یابی، مدل سازی و بررسی مسائل اقتصادی
•    اقتصادی و مالی طرحها و پروژه ها
•    شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری
•    ارزیابی و تحلیل ریسک مشتریان به منظور طراحی الگوی مدیریت دارایی ها
•    انجام مطالعات بازاریابی و تهیه و طراحی برنامه های فروش یا بازاریابی و توزیع و تدوین برنامه
•    تثبیت و توسعه بازار در حوزه های فناوری و صنعتی و گردشگری
•    تحلیل و ارزیابی ریسک
•    طراحی و تدوین مدیریت برند و ارزش گذاری برند
•    طراحی و تدوین برنامه جامع بازاریابی (marketing plan) برای سازمان ها و مؤسسات
•    تدوین برنامه استراتژیک
•    مطالعات میدانی و ارزیابی و پیش بینی بازارهای محصولات
•    تدوین برنامه ریزی ایده نگری در کسب و کار و ارزشیابی رقبا
•    همکاری با مؤسسات داخلی و بین المللی در بخش خدمات اقتصادی
•    اجرای انواع ساختارهای تأمین مالی در قالب قراردادهای EPCF
•    ارزیابی و امکان سنجی و نظارت بر اجرای طرحهای فناور و دانش بنیان
•    طراحی زیست بوم (Ecosystem) کارآفرینی مرتبط با نوآوری و فناوری (شامل صندوق های مخاطره آمیز و جسورانه Venture capital)
•    ارزیابی و مدیریت پروژه ها و طرحهای مبتنی بر فرآیند مشارکت عمومی - خصوصی (PPP; Public Private Partnership)
•    طراحی ابزارهای نوین مالی متناسب با نیازهای مشتریان
•    مطالعات بازار جهت شناسایی فرصتهای سرمایه گذاران


خدمات گردشگری
•    تهیه طرح جامع گردشگری
•    تهیه طرح مطالعاتی مناطق گردشگری
•    مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های بهره برداری مضاعف با نگرش طرحهای گردشگری
•    تهیـه مدلهای مالی و اقتصادی و دستورالعمل‌های اجرایی به منظور جذب سرمایه‌گذاری در گردشگری
•    تحلیل پارامترهای کلان در بخش گردشگری
•    تعیین استراتژی های ورود به بازار گردشگری
•    تهیه برنامه استراتژیک و راهبردی
•    مشاوره در زمینه مدیریت دارایی (مجتمع های گردشگری اعم از هتل و ...)
•    تحلیل تجربیات موفق و ارزنده در زمینه گردشگری
•    ارزیابی مدیریت گردش، بازاریابی و درآمد
•    ارزشیابی دارایی ها و هتل ها
•    مشاوره در زمینه ادغام مجموعه های فرهنگی و گردشگری
•    مشاوره در زمینه سرمایه گذاری در بخش گردشگری
•    همکاری با مؤسسات مشاوره بین المللی در بخش گردشگری