تأسیسات آب و فاضلاب
  • مطالعات مرحله توجیهی طرح های استفاده شده از فاضلاب های تصفیه شده شهری و روستایی
  • مطالعات تكميلي استفاده از پساب تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب شهري، روستایی و صنعتی